top of page

Αγώνες Regularity

Οι αγώνες Regularity, γνωστοί παγκοσμίως και ως αγώνες T.S.D. ή Time, Speed, Distance (Χρόνος, Ταχύτητα, Απόσταση), είναι μια μορφή αγώνων του μηχανοκίνητου αθλητισμού, που συνήθως διεξάγεται σε δημόσιους δρόμους, που περιλαμβάνουν καμιά φορά και κομμάτια εκτός δρόμου ή διαδρομές σε πίστες.

Ο στόχος στους αγώνες αυτούς είναι να επιτευχθούν ακριβείς προκαθορισμένοι χρόνοι με ακριβείς προκαθορισμένες μέσες ωριαίες ταχύτητες των οχημάτων, σε προκαθορισμένη απόσταση (ειδικές διαδρομές).

Κάθε πλήρωμα συνήθως απαρτίζεται από ερασιτέχνες οδηγούς και συνοδηγούς. Η χρονομέτρηση των οχημάτων γίνεται σε ειδικές προκαθορισμένες διαδρομές εντός μιας μεγαλύτερης διαδρομής.

Ο αγώνας Regularity προέρχεται ιστορικά από την ίδια πηγή με όλα τα υπόλοιπα είδη αγώνων του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Τον γνωστό «αγώνα ειδικών διαδρομών» (special stage rallying), που συνήθως αποκαλείται απλά «ράλι».


Η επιτυχία στον αγώνα regularity δεν εξαρτάται από την ικανότητα του οδηγού στις γρήγορες ταχύτητες, ούτε στις ιδιαίτερες μηχανικές ικανότητες του οχήματός του. Για το λόγο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε κανονικό όχημα. Αυτός είναι και ένας από τους κυριότερους λόγους για τους οποίους έχει υιοθετηθεί για τα κλασσικά και ιστορικά οχήματα ως μορφή αγώνα.


Ο αγώνας Regularity δεν είναι πολυέξοδος και μπορεί να λάβει μέρος μεγαλύτερος αριθμός ενδιαφερομένων. Ο αγώνας Regularity εστιάζει κυρίως στην διατήρηση μιας συγκεκριμένης ταχύτητας στις ειδικές διαδρομές, παρά στην πλοήγηση. Η πλοήγηση βέβαια παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο.

Ένας τυπικός αγώνας regularity μπορεί να διαρκεί κάποιες ώρες ή να απαρτίζεται από διάφορα στάδια διαδρομών που καλύπτονται χρονικά σε μερικές μέρες.Στην αφετηρία, πριν την εκκίνηση, οι συμμετέχοντες διαγωνιζόμενοι, ενημερώνονται για τις ιδιαιτερότητες του αγώνα και τα οχήματά τους υποβάλλονται σε τεχνικό έλεγχο.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσής τους τα πληρώματα παίρνουν και το βιβλίο διαδρομής Road-book, που αναφέρει τη διαδρομή και τους προγραμματισμένους χρόνους της.

Το βιβλίο αυτό περιέχει τις πληροφορίες της διαδρομής που ο συνοδηγός θα εξηγεί στον οδηγό ώστε να διατηρείται η συγκεκριμένη προτεινόμενη διαδρομή, καθώς και τις απαιτούμενες ταχύτητες και χρόνους, των ειδικών διαδρομών.

Σε κάποιους αγώνες δίνονται διαφορετικά road-book στους αγωνιζόμενους, ανάλογα με το όχημά τους ή τις άλλες ιδιαιτερότητές τους.

Από την στιγμή που το πλήρωμα είναι έτοιμο, ξεκινά με την σειρά κατάταξής του, σε έναν συγκεκριμένο και μοναδικό για το κάθε όχημα χρόνο, τη διαδρομή του.

Κατά τη διαδρομή, τα οχήματα ελέγχονται από κριτές. Οι θέσεις των κριτών δεν είναι βέβαια γνωστές στους αγωνιζομένους και πολλές φορές είναι κρυφές. Στην αρχή και το τέλος της κάθε ειδικής διαδρομής γίνεται η χρονομέτρησης του οχήματος. Οι μετρήσεις αυτές θα χρησιμοποιηθούν για τα αποτελέσματα του αγώνα. Υπάρχουν ακόμη οι ανοιχτές διαδρομές όπου οι αγωνιζόμενοι δεν κρίνονται. Ακόμη μπορεί να υπάρχουν σημεία υποχρεωτικής διέλευσης ή διέλευσης σε προκαθορισμένο χρόνο.

Οι οργανωτές του αγώνα έχουν ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα των ειδικών διαδρομών το οποίο έχουν μελετήσει και γνωρίζουν τους ακριβείς χρόνους που κάθε πλήρωμα πρέπει να κάνει. Η διαφορά μεταξύ των χρόνων αυτών και του πραγματικού χρόνου που έκανε το κάθε όχημα, καθορίζει τους βαθμούς ποινής. Τόσο η καθυστέρηση όσο και η γρηγορότερη άφιξη προβλέπουν βαθμούς ποινής.

Το πλήρωμα με τους λιγότερους βαθμούς ποινής, κερδίζει.

Ο συνηθισμένος εξοπλισμός για έναν αγώνα regularity, είναι ένα αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα και ένα χρονόμετρο. Πολλές φορές οι αγωνιζόμενοι χρησιμοποιούν πιο σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα ώστε να βελτιώνουν την απόδοσή τους. Είναι στην ευχέρεια των διοργανωτών να θέσουν τα όρια για το είδος των μέσων αυτών.

Μερικά από τα πιο συνηθισμένα όργανα περιλαμβάνουν:

Οδόμετρο. Τα οδόμετρα μπορεί να κυμαίνονται από τα κοινά οδόμετρα που περιέχονται στα όργανα του κάθε οχήματος, μέχρι ειδικά ηλεκτρονικά οδόμετρα για αγώνες.

Ταχύμετρο. Τα ταχύμετρα, όπως και τα οδόμετρα μπορεί να κυμαίνονται από τα κοινά οδόμετρα που περιέχονται στα όργανα του κάθε οχήματος, μέχρι ειδικά ηλεκτρονικά οδόμετρα για αγώνες.

Χρονόμετρο. Η ακρίβεια του χρονομέτρου είναι ιδιαίτερα σημαντική στους αγώνες regularity

GPS: Τα σύγχρονα GPS ή Applications παρέχουν πληροφορίες για την ταχύτητα, την απόσταση καθώς και πληροφορίες πλοήγησης.

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής. Κυμαίνονται από πολύπλοκες ηλεκτρονικές ιδιοκατασκευές αυτόματου υπολογισμού, μέχρι τους γνωστούς φορητούς υπολογιστές (laptop).

Ανάλογα με τη θέληση της οργανωτικής επιτροπής του αγώνα, η λίστα των βοηθημάτων μικραίνει ή μεγαλώνει.


Ιστορικοί Αγώνες Regularity (Classic Regularity Rallies)

Συνήθως οι αγώνες Regularity γίνονται με κλασικά οχήματα. Εφόσον οι αγώνες αυτοί δεν απαιτούν μεγάλες ταχύτητες, τα κλασικά οχήματα μπορούν να συναγωνίζονται μεταξύ τους δίκαια ανεξάρτητα από την παλαιότητα τους ή την μηχανική τους δύναμη. Οι αγώνες Regularity είναι αγώνες πρακτικοί, απλοί και χωρίς πολλά έξοδα για τους φίλους της κλασικής αυτοκίνησης.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Ιστορικών Οχημάτων (FIVA) διοργανώνει τους διεθνείς αγώνες Regularity και το Πρωτάθλημα για ιστορικά οχήματα. (Historic Rally Championship)

Ο αγώνας του «Monte Shelton Northwest» στις ΗΠΑ, είναι ο μακροβιότερος αγώνας Regularity για κλασικά αυτοκίνητα και διοργανώνεται κάθε χρόνο στο Portland του Oregon, από το 1988.


Οι πρώτοι αγώνες Regularity, στην Βραζιλία.

Στην Βραζιλία όλα ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του ’50, όταν μια ομάδα από λάτρεις των αυτοκινήτων, οι S.E.G.E.L. (Αθλητικός & πολιτιστικός σύλλογος των υπαλλήλων του Φωταερίου), αποφάσισαν να διοργανώσουν έναν αγώνα στην πόλη του Sao Paulo.

Θέλησαν ο αγώνας τους να έχει περισσότερο κοινωνικά και φιλικά χαρακτηριστικά, παρά αθλητικά. Για την ακρίβεια θέλησαν να εφαρμόσουν στην κυριολεξία το νόημα της αγγλικής λέξης Rally, που σημαίνει «φιλική συνάθροιση».

Το 1961, διοργανώθηκε το πρώτο τοπικό πρωτάθλημα του Sao Paulo. Τέσσερα χρόνια αργότερα διοργανώθηκαν ανάλογα πρωταθλήματα στο Rio de Janeiro, στο Minas Gerais, στην Parana, στην Santa Catarina και το Rio Grande do Sul.

Το πρώτο Εθνικό πρωτάθλημα διοργανώθηκε το 1973.

Το βιβλίο-διαδρομής ή Road-book

Το Road-book είναι ένα έντυπο ημερολόγιο όπου αποτυπώνεται, κωδικοποιημένα ο χάρτης της διαδρομής που πρέπει να καλυφθεί. Εκεί αναγράφονται όλες οι χιλιομετρικές αποστάσεις, οι χρόνοι και οι μέσες ωριαίες ταχύτητες που πρέπει να ακολουθήσουν τα πληρώματα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Είναι μέσω του εντύπου αυτού που ο συνοδηγός (πλοηγός) καθοδηγεί τον οδηγό. Όπως και ο ίδιος ο αγώνας, έτσι και το Road-book, είναι χωρισμένο σε διάφορα τμήματα.

Τα τμήματα αυτά μπορεί να είναι τα:


Regularity (Ειδικές διαδρομές): είναι τα περάσματα όπου οι αγωνιζόμενοι πρέπει να διατηρούν την προκαθορισμένη ωριαία ταχύτητα που αναφέρεται σε χιλιόμετρα ανά ώρα (και σε μίλια ανά ώρα για τα βρετανικά ή αμερικάνικα οχήματα). Η μέση ωριαία ταχύτητα εξαρτάται συνήθως από τον τύπο του οδοστρώματος, τη δυσκολία της διαδρομής και τον βαθμό δυσκολίας που θέλουν να προσθέσουν οι διοργανωτές στο συγκεκριμένο τμήμα του αγώνα.


Dislocations (Απλές διαδρομές): Τα τμήματα της διαδρομής που χρησιμοποιούνται για τα απλά δρομολόγια ανάμεσα στις ειδικές διαδρομές, εντός πόλεων ή σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, όπου δεν μπορούν οι αγωνιζόμενοι να διατηρούν κάποια προκαθορισμένη μέση ωριαία ταχύτητα. Έτσι στα τμήματα αυτά προσδιορίζεται μόνο ο μέγιστος χρόνος για να καλυφθεί η συγκεκριμένη διαδρομή, έτσι ώστε οι αγωνιζόμενοι να μπορούν να οδηγούν με ασφάλεια.


Neutral (Ουδέτερα τμήματα): Είναι χρονικά διαστήματα κατά τα οποία οι αγωνιζόμενοι μπορούν να φάνε, να τραβήξουν φωτογραφίες ή απλά να ξεκουραστούνε κατά τη διάρκεια του αγώνα.


Οι αγώνες Regularity διεξάγονται συνήθως σε δημόσιους δρόμους που έχουν κανονική κυκλοφορία και ως εκ τούτου θεωρείται δεδομένο ότι τα πληρώματα και τα οχήματά τους τηρούν κατά κανόνα τον ισχύοντα για την χώρα Κ.Ο.Κ. (Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας). Ανάλογος είναι και ο τεχνικός έλεγχος που γίνεται πριν την έναρξη του αγώνα στα οχήματα, τα έγγραφα των οχημάτων και των οδηγών, καθώς και στην υποχρεωτική τους ασφάλιση.


81 Προβολές

Commentaires


bottom of page