top of page

Τι κάνω για να εκδώσω Ιστορικές πινακίδες;

Η ΦΙΟ (Φίλοι Ιστορικού Οχήματος) με έδρα το Βόλο, είναι επίσημο μέλος της ΕΟΦΙΛΠΑ, που είναι ο εκπρόσωπος της FIVA στην Ελλάδα, και μεσολαβεί στην όποια ανάγκη υπάρχει για την έκδοση των νέων Ιστορικών Πινακίδων. Έχουμε φροντίσει ως λέσχη να εκπαιδεύσουμε και να πιστοποιήσουμε τρία μέλη μας ως Τεχνικούς Εφόρους, για την εξυπηρέτηση των οχημάτων της Θεσσαλίας.

Μετά από πολλά χρόνια ταλαιπωρίας και διαφορετικών διαδικασιών για κάθε υπάρχουσα Ομοσπονδία Ιστορικών οχημάτων, ο νέος νόμος 4850 του 2021 ήρθε για να βάλει μια αρχική τάξη στα πράγματα.

Ο νόμος ισχύει από τον Μάρτιο του 2023, αλλά η εφαρμογή του ξεκίνησε μόλις τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, όταν ήταν πλέον έτοιμο και το ηλεκτρονικό σύστημα  του Υπουργείου Μεταφορών και ενημερώθηκαν τα κατά τόπους τμήματα ΑΔΕΕ, Μηχανολογικού και ΚΤΕΟ.

Ήδη έχουν εκδοθεί οι πρώτες Ιστορικές πινακίδες που πλέον είναι ενιαίες για όλο τα ιστορικά οχήματα και εκδίδονται από το Κράτος. Η μορφή τους είναι παρόμοια με τις συμβατικές πινακίδες με την διαφορά ότι τα γράμματα είναι γαλάζια και έχουν ενδεικτικά πάντα τα γράμματα «ΙΟ» (Ιστορικό Όχημα), ενώ έχουν 5 αριθμούς και φέρουν το διακριτικό της Ελλάδος (GR) και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

(Οχήματα που χαρακτηρίστηκαν πριν τις 3/4/2023)

Για τους ιδιοκτήτες Ιστορικών Οχημάτων που έχουν τις παλαιότερες πινακίδες των Ομοσπονδιών (ΕΟΦΙΛΠΑ, ΕΟΟΕ, ΕΛΠΑ κλπ) ή επιθυμούν να ενταχθούν για πρώτη φορά, είναι πλέον ανοιχτός ο δρόμος για την έκδοση των νέων Κρατικών Πινακίδων.

Με την Βεβαίωση Ιστορικότητας (Κάρτα FIVA, Άδεια Κυκλοφορίας Ιστορικού κλπ), που διαθέτουν από την Ομοσπονδία τους και τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία ιδιοκτησίας ή πληρεξούσιο, απευθύνονται απευθείας στις περιφέρειες, για την οριστική διαγραφή του οχήματός τους από τους καταλόγους των συμβατικών οχημάτων, ενώ εγγράφουν (την ίδια στιγμή), το όχημά τους στους νέους Καταλόγους Ιστορικών Οχημάτων που έχει δημιουργηθεί γι’ αυτό τον σκοπό στο τμήμα μεταφορών του Υπουργείου.

Σε αυτό το στάδιο εκδίδεται ηλεκτρονικά και η Βεβαίωση μη οφειλής παλιότερων Τελών Κυκλοφορίας (όπως για τις μεταβιβάσεις).

Το επόμενο βήμα είναι η Αίτηση έκδοσης Ιστορικών πινακίδων στο Μηχανολογικό και ο έλεγχος που πρέπει να γίνει στο όχημα από ΚΤΕΟ.

Έχουμε έρθει σε επαφή ως λέσχη με κατά τόπους γραφεία διεκπεραίωσης για την ενημέρωσή τους, ώστε να διευκολυνθούν όλοι οι ιδιοκτήτες καλύτερα.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οχήματα που διαθέτουν τις παλαιού τύπου πινακίδες, περιορίζονται στην κυκλοφορία τους, βάση της παλαιάς νομοθεσίας (ΚΥΑ FEK 4948 31122019), μόνο τις Κυριακές, από και προς συνεργεία, εντός του Νομού όπου εδρεύουν ή σε επίσημες εκδηλώσεις όπου συμμετέχουν με ειδική άδεια της Τροχαίας. Να θυμίσουμε ακόμη ότι οι παλιές Ιστορικές Πινακίδες της ΕΟΦΙΛΠΑ, ΕΟΟΕ, ΕΛΠΑ κλπ έχουν ισχύ μέχρι και το τέλος του 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ακόμη, ότι οι νέες Κρατικές Πινακίδες που εκδίδονται με τον προαναφερόμενο τρόπο, έχουν ισχύ για δυο (2) χρόνια, ενώ κάθε χρόνο οφείλουν να ελέγχουν το όχημά τους σε ΚΤΕΟ. Μετά τα δυο χρόνια εκδίδεται μια Βεβαίωση Συμμόρφωσης (που ισχύει πέντε χρόνια), από την ΕΟΦΙΛΠΑ, μέσω των Τεχνικών Εφόρων, που ελέγχουν το όχημα ξανά.


ΕΚΔΟΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ, ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

(Οχήματα που χαρακτηρίζονται μετά τις 3/4/2023)

Στην περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος διαθέτει ένα όχημα άνω των 30 ετών, σε καλή κατάσταση και επιθυμεί να εκδώσει Ιστορικές Πινακίδες, απευθύνεται στην ΦΙΟ και τους Τεχνικούς μας Εφόρους για την αρχική έκδοση μιας Βεβαίωσης Ιστορικότητας με την συμπλήρωση μιας Αίτησης προς την ΕΟΦΙΛΠΑ, καταβολή παραβόλου, ενώ στην συνέχεια ακολουθεί τα προηγούμενα βήματα (Εφορία, Μηχανολογικό και ΚΤΕΟ). Η Βεβαίωση Ιστορικότητας έχει και αυτή πενταετή διάρκεια. Κατόπιν το πέρας της 5ετίας, εκδίδεται η πενταετής Βεβαίωση Συμμόρφωσης (με τον ίδιο τρόπο).

Το κόστος αυτών των βεβαιώσεων (παράβολα, έλεγχος, φωτογραφίες κλπ), ανέρχεται στο ποσό των 130€, ενώ επιβαρύνεται με έξοδα μετακίνησης των ελεγκτών, σε περίπτωση που το όχημα δεν μπορεί να μετακινηθεί (εκτός Βόλου) ή δεν μπορεί να έρθει στην έδρα της ΦΙΟ στο Βόλο.

Σε περίπτωση που κάποιος δεν είναι μέλος ενός σωματείου της ΕΟΦΙΛΠΑ (όπως η ΦΙΟ), χρεώνεται με επιπλέον Τέλος Επιθεώρησης (62€), εκτός και αν διαθέτει Κάρτα FIVA που έχει εκδοθεί μετά τις 3/4/2023.

Τα οχήματα που χαρακτηρίζονται ως «Ιστορικά» και είναι άνω των 45 ετών, δεν οφείλουν να πληρώνουν Τέλη Κυκλοφορίας, ενώ για τα νεότερα (30-45 ετών) ανάλογα με τον κυβισμό τους πληρώνουν κάθε χρόνο 50, 100 ή 200 Ευρώ. Παραμένει πάντα ο ετήσιος έλεγχος του ΚΤΕΟ και το κόστος του.

Παρόμοια ισχύουν και οι διατάξεις για οχήματα που εκτελωνίζονται ως Ιστορικά Οχήματα, με την έκδοση Βεβαίωσης ή Πραγματογνωμοσύνης  ειδικού τύπου στην περίπτωση αυτή (με διαφορετική τιμολόγηση, 100€ και 150€ για μοτοσυκλέτες ή αυτοκίνητα αντίστοιχα).


Όλες οι Αιτήσεις, φωτογραφίες και Τεχνικά στοιχεία που έχουν τεκμηριώσει οι Τεχνικοί Έφοροι-Ελεγκτές, επανελέγχονται από το Τεχνικό Συμβούλιο της ΕΟΦΙΛΠΑ και κατόπιν εκδίδεται η Βεβαίωση από την Ομοσπονδία.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε ένστασης για την διεκπεραίωση της έκδοσης Βεβαίωση χαρακτηρισμού από τους Τεχνικούς Εφόρους τα έγγραφα προωθούνται στο ειδικό πενταμελές Τεχνικό Συμβούλιο της ΕΟΦΙΛΠΑ με σχετική αίτηση για την οριστική έγκριση ή απόρριψη τους.


ΝΕΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Τα Ιστορικά Οχήματα που θα φέρουν πλέον τις νέες πινακίδες, έχουν δικαίωμα να κυκλοφορούν ελεύθερα, σε όλη την επικράτεια καθώς και στο εξωτερικό με τις ανάλογες απαιτούμενες διαδικασίες των συμβατικών. Σε καμία περίπτωση όμως τα ιστορικά οχήματα δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματικά και οφείλουν να συμμορφώνονται με τον ισχύοντα ΚΟΚ. Αυτονόητο είναι ότι τα οχήματα αυτά θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα. (Βασική ασφάλιση ατομική ή ομαδική μέσω της ΦΙΟ).


Volkswagen T2 1965 εκτελώντας χρέη επαγγελματικού για περισσότερα από 60 χρόνια !


Άλλωστε ο χαρακτηρισμός τους ως Ιστορικό Όχημα, σύμφωνα με τον Τεχνικό Κώδικα της FIVA (Federation Internationale Vehicules Anciens), προβλέπει την διατήρησή τους σε άριστη εμφανισιακή και μηχανική κατάσταση, για την διατήρηση της ιστορίας των οχημάτων, πάντα σύμφωνα με τους διεθνής κανόνες που προβλέπονται.

Με τη λογική αυτή και έχοντας κατά νου ότι ένα όχημα άνω των 30 ετών χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα (πολλές φορές αρκετά δαπανηρή), καλό θα ήταν ένας ιδιοκτήτης ενός τέτοιου οχήματος να διαθέτει τον απαιτούμενο χώρο, αν είναι δυνατόν και στεγασμένο για την καλύτερη συντήρηση του οχήματός του. Η συχνή κυκλοφορία ενός Ιστορικού Οχήματος συνήθως επιφέρει πολλές φθορές ή ζημιές, πέραν της απώλειας μέρους της αγοραστικής του αξίας.


Να διευκρινίσουμε ακόμη την διαφορά μεταξύ ενός παλαιού και ενός ιστορικού οχήματος.


  • Παλαιό όχημα είναι οποιοδήποτε όχημα κυκλοφορεί ή δεν κυκλοφορεί και έχουν περάσει πολλά χρόνια από την κατασκευή του.


  • Ιστορικό Όχημα χαρακτηρίζεται ένα όχημα άνω των 30 ετών που ελέγχεται για το λόγο αυτό από ειδικούς, που θα αναζητήσουν βάση διεθνών κανόνων και του αριθμού πλαισίου του οχήματος, εάν το συγκεκριμένο όχημα είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή!Αυτός ο έλεγχος απαρτίζεται από αρκετά στάδια που έχουν να κάνουν συνήθως με την αυθεντικότητα του οχήματος, εάν διατηρεί δηλαδή τα χαρακτηριστικά της εποχής του, εάν δεν έχουν γίνει υπερβολικές αλλαγές ή τροποποιήσεις, που φτάνουν ακόμη και στα χαρακτηριστικά των ελαστικών και εξαρτημάτων, όπως και για την εμφάνιση, τα μηχανικά τμήματα (κινητήρας, φρένα, διαφορικό, αναρτήσεις, καθίσματα κλπ).

Η Τεχνική Επιτροπή ελέγχει το όχημα σε όλα τα σημεία του, την αυθεντικότητα των υλικών, μηχανικών μερών και εξαρτημάτων, τις σωστές και κάτω από εργοστασιακές προδιαγραφές επεμβάσεις κατά τη διάρκεια της ζωής του οχήματος, την εμφάνιση του αμαξώματος και εν γένει τη συνολική παρουσίαση του οχήματος, κάνει τις παρατηρήσεις για τυχόν διορθώσεις σύμφωνα με τον Τεχνικό Κώδικα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Παλαιού Οχήματος FIVA.

Φυσικά επιτρέπονται οι κάθε λογής αλλαγές εξαρτημάτων, ανταλλακτικών ή φθαρτών μερών, αλλά πάντα σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τον τύπο του οχήματος, όπως αυτά αποτυπώνονται από το εργοστάσιο κατασκευής του. Ακόμη επιτρέπονται βελτιώσεις ή επιπλέον εξαρτήματα, πάντα όμως με τη λογική της εποχικότητας και της καλαισθησίας.


Volkswagen 1303 Beetle 1975 (Ιστορικό Όχημα)


Να αναφέρουμε ως παράδειγμα ένα αυτοκίνητο δεκαετίας του ‘60 που φέρει ζάντες αλουμινίου (δεν υπήρχαν στην δεκαετία του ’60, εκτός ελαχίστων πειραματικών οχημάτων), ή έχει προσαρμόσει κινητήρα νεότερου τύπου, πέραν της τεχνολογίας της εποχής (νεότερης έκδοσης με άλλα χαρακτηριστικά πχ injection), φέρει φαρδύτερα λάστιχα και έχει σύγχρονου τύπου καθίσματα, μπορεί οπτικά να παραπέμπει περίπου στην εποχή του, όμως δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως Ιστορικό Όχημα!


Volkswagen-Porsche Replica Super Beatle 2007 (Σύγχρονο όχημα - αντίγραφο)


Είναι στην καλύτερη περίπτωση ένα σύγχρονο όχημα, αμφιβόλου ασφάλειας, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις δεν συνοδεύονται αυτές οι αλλαγές από πιστοποίηση μηχανολόγου. Φανταστείτε έναν παλιό VW Σκαραβαίο με κινητήρα Porsche ή έναν υδρόψυκτο κινητήρα της Subaru, όπως συνηθίζονταν να κανιβαλίζονται κάποια αυτοκίνητα στη χώρα μας.

Εάν παρόλα αυτά κάποιο όχημα έχει υποστεί αλλαγές (πχ Σκαραβαίος που έγινε Cabrio), αλλά με πιστοποιημένα έγγραφα και πάντα πριν 30 χρόνια, χαρακτηρίζεται ως Ιστορικό Όχημα αλλά με ημερομηνία κατασκευής την ημερομηνία της τροποποίησής του. (Σκαραβαίος του 1967 που έχει μετατραπεί σε Cabrio το 1981 χαρακτηρίζεται ως μοντέλο του 1981). 


Επίσης επιτρέπονται όπως αναφέραμε βελτιώσεις (ανάλογες τις εποχής και πιστοποιημένες), όπως πχ η αλλαγή των φρένων (ταμπούρα παλαιού τύπου) ενός Σκαραβαίου, με δισκόφρενα εγκεκριμένου τύπου και χωρίς μετατροπές στο υπόλοιπο σύστημα ανάρτησης και διεύθυνσης. Όχι όμως και η εγκατάσταση υδραυλικής υποβοήθησης στο σύστημα διεύθυνσης (υδραυλικό τιμόνι).

Ελπίζουμε οι διευκρινήσεις αυτές να ρίξουν φως στο κάπως θολό τοπίο της νέας νομοθεσίας και σε εύλογο χρονικό διάστημα να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από τους ιδιοκτήτες Ιστορικών Οχημάτων ώστε να υπάρχει πλήρη διαφάνεια και απενοχοποίηση των Ιστορικών Οχημάτων στο σύνολό τους, ώστε να μπορούμε να χαιρόμαστε ως ιδιοκτήτες ή απλά ως νοσταλγοί και λάτρεις των οχημάτων εποχής, τον αξιόλογο και πραγματικά ιστορικό στόλο που διαθέτει η χώρα και η περιοχή μας.

Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν προγραμματιστεί και οι επόμενες εκδηλώσεις της λέσχης μας για το 2024, ξεκινώντας με την Συνάντηση Ιστορικών Οχημάτων Θεσσαλίας, στις 20 & 21 Απριλίου στην Λάρισα, θέλοντας να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με όλη την Περιφέρεια, ενώ ακολουθεί και η διοργάνωση του Πανελλήνιου αγώνα "Rally Πηλίου 2024" που συμπεριλαμβάνεται στο ετήσιο Πρωτάθλημα της ΕΟΦΙΛΠΑ στις 1 & 2 Ιουνίου, στο Βόλο και το Πήλιο. Ακολουθεί η συμμετοχή μας με ιστορικές μοτοσυκλέτες στο Distinguish Gentleman’s Ride στις 19 Μαΐου και η διοργάνωση του Παγκόσμιου Distinguish Gentleman’s Drive την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου.

Ενδιάμεσα θα υπάρξουν και μικρότερες εκδηλώσεις (κυνήγι θησαυρού, οχηματοδρομίες, εκθέσεις οχημάτων και η συμμετοχή μας σε εκδηλώσεις άλλων λεσχών της ΕΟΦΙΛΠΑ), που θα ανακοινώνονται έγκαιρα μέσω της ιστοσελίδας της ΦΙΟ (www.fioclub.gr, στην αντίστοιχη σελίδα μας στο Facebook και με ανακοινώσεις στον τοπικό τύπο). Τα μέλη της λέσχης θα συνεχίσουν να ενημερώνονται πάντα και μέσω SMS για κάθε νεότερο.


Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να έρχεστε σε επαφή με την λέσχη μας κάθε Τετάρτη (εκτός κάποιας προγραμματισμένης αλλαγής), στο εντευκτήριο της ΦΙΟ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου (18.00 – 21.00) ή με τους Τεχνικούς Εφόρους της ΦΙΟ τηλεφωνικά.


Για περισσότερες πληροφορίες και την νέα νομοθεσία www.fioclub.gr και

Τεχνικοί Έφοροι ΦΙΟ:

  • Τζαννέτος Παπαγεωργίου (τηλ. 6938139410)

  • Απόστολος Παπαγεωργίου (τηλ. 6984636839)

  • Κων/νος Νικόπουλος (τηλ. 6972304222)

Επικοινωνία τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.Τεχνικό Κώδικα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Παλαιού Οχήματος FIVA.

694 Προβολές

Comments


bottom of page